Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

Bu makalemizde siz değerli okuyucularımıza Cumhuriyetin İlanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyet'in İlanı, Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbinden mağlup ayrılınca Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Mondros Ateşkes Anlaşması...
Türk adının manası

Türk Ne Demek? Türk Adı Ne Anlama Gelmektedir?

Türk adı siyasi anlamda ilk olarak yapılan araştırmalara göre Çin kaynaklarında geçtiği belirtilmektedir. Türk adı ne demek konusunda oldukça araştırma yapılmıştır. Türk adının topluluk olarak kullanıldığı ilk kaynak ise Göktürk Yazıtları'dır. Türk Ne...
Sultan Abdülazizin Hayatı

Sultan Abdülaziz Kimdir?, Sultan Abdülaziz Hayatı ve Kişiliği

Bu makalemizde otuz ikinci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz hakkında bilgiler verdik. Sultan Abdülaziz Kimdir, Sultan Abdülaziz hakkında bilinmeyenler, Sultan Abdülaziz dönemi ıslahatları ve Sultan Abdülaziz hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden...
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Bu makalemizde Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi hakkında ve Yükselme Dönemi Padişahları hakkında ve dönemlerinin olayları hakkında bilgiler verdik. İşte; Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları II. Mehmet (Fatih) (1451...
İskan Politikasının Amaçları

İskan Politikası Nedir? İskan Politikasının Amaçları Nelerdir?

İskan Politikası Nedir İskan, insanların bir bölgeye yaşama amacı ile yerleşmesi eylemine verilen addır. İskan politikasının yararları, uygulama şekillerine göre değişiklik göstermektedir. Osmanlı Devleti, iskan politikasını uygulamış bir devlettir. Osmanlı Devleti’nin iskan...

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Osmanlıların kökeni nedir? Osmanlı Devletini kuranlar Oğuzların Günhan kolunun Kayı Boyuna mensuptur. Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelmişlerdir. İlk olarak Ahlat da yaşamışlar sonra da Söğüt ve Domaniç'e yerleşmişlerdir. Gündüz Alp'ten sonra Kayı...

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Trablusgarp Savaşının Nedenleri Trablusgarp Savaşı, İtalya siyasi birliğini geç tamamladığından sömürgecilik yarışında yer alamamıştı. Bu yüzden sömürge arayışına girmiş ve bunun için Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika da bulunan toprağı Trablusgarp'a göz dikmişti....

Kapitülasyonlar, Sonuçları, Verilme Nedenleri, Kaldırılması

Kapitülasyon Nedir? Kapitülasyon, tek taraflı olarak tarih boyunca Ortadoğu’da bulunan ülkelerin başta Avrupa olmak üzere yabancı ülkelere tanımış olduğu ayrıcalıklı haklara denilmektedir. Tarihte ilk kapitülasyon örneklerini Bizanslılar vermiştir. Ardından bu ayrıcalık tanıma...
Damat İbrahim Paşanın Hayatı

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Hayatı

Damat İbrahim Paşa'nın Hayatı Damat İbrahim Paşa, 1660 yılında Nevşehir de doğdu. İstanbul'a gittikten sonra çeşitli devlet kademelerinde görev aldı. Osmanlı hanedanının damadı olmuş ve sadrazamlık yapmıştır. Yeşilçam sinema sanatçılarından olan ve...
Patrona Halil İsyanı Hakkında Bilgi

Patrona Halil İsyanı

Bu yazımızda Patrona Halil İsyanı ile ilgi bilgi verdik. Patrona Halil İsyanı 3. Ahmet döneminde yapılmış olan bir isyandır. Patrona Halil İsyanı (1730-1731) Patrona Halil İsyanı, 1718 yılında Osmanlı Devleti Avusturya ile yaptığı savaşı kaybedince...

Biyografi

Tekerleğin İcadı, Tekerleği Kim Buldu?

Tekerleğin İcadı Tekerleğin icadı, insanlığın gelişmesi olarak kabul edilerek ilk çağların büyük icatlarından biridir. Beş bin yıl önce icat edilmiş olan tekerlek sayesinde günümüze kadar...

Son Yazılar