Tanzimat Fermanı Nedir? Ne Gibi Katkısı Olmuştur?

0
407

Tanzimat Fermanı Nedir?

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ele alacağımız konu ”Tanzimat Fermanı”.Tanzimat Fermanı tarihimizde önemli bir yer tutar demokratikleşmeye somut olarak atılan ilk adım diyebileceğimiz Tanzimat Fermanı, edebiyatımıza kadar çoğu kalıplaşmış şeyi değiştirmiştir.

Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 da Mustafa Reşit tarafından Gülhane Parkı‘nda büyük bir topluluk karşısında okunmuştur.Demokratikleşme adına somut bir adım olan Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebepleri ise şunlar:

 • Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemeye çalışmak.
 • Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisini azaltmak.
 • Mısır valisi Mehmet Ali Paşa olayında Avrupalı devletlerin desteğini almak
 • Gayri müslimlerin devlete olan bağlılığını artırmaya çalışmak.

Bu fermanla birlikte padişahın yetkisi belli bir oranda kısıtlanıp meclise devredildi. Amaç devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Ayrıca ferman Cumhuriyet için bir altyapı oluşturmuştur. Fermanda yer alan bazı konular şunlardır:

 • Tüm vatandaşların haklarının eşit biçimde korunması
 • Yargısız infaz olmayacak( Hukuk devleti özelliği )
 • Adaletli vergi
 • Zorunlu askerlik ( erkeklere 4 yıl )
 • Rüşvetin ortadan kaldırılması
 • Özel mülkiyet hakkında yenilikler ( herkesin mal mülküne sahip olması bunu miras olarak bırakabilmesi )

Bir Devrin Başlangıcı Tanzimat Edebiyatı

Siyasi tanzimattan yaklaşık 20 yıl sonra 1860’ta Şinasi’nin Tercüman-i Ahval gazetesiyle başlar Servet-i Fünun edebiyatının başladığı 1896 tarihinde sona erer.

Bu dönem edebiyatımız da yepyeni bir dönemdir, bu dönemde bireysel konularının yerini toplumsal konular almıştır bu dönem sanat anlayışına ”Sanat Toplum İçindir” fikri ön planda olmuştur. Aslında bu edebiyat divan edebiyatına tepki olarak doğan bir edebiyattır. Bu dönemde bir çok fransızca çeviri, roman,dergi ve gazeteler çıktı. Tam anlamıyla ilkerin dönemi diyebileceğimiz bu dönem ilk roman, ilk batılı anlamda hikaye, ilk batılı anlamda tiyatro, ilk noktalama işaretlerinin kullanımı gibi bir çok anlamda ilktir.

Bu dönemin önemli sanatçıları:

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat
 • Recaizade Ekrem
 • Abdülhak Hamit
 • Sami Paşazade Sezai

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here