İsmail Safa Kimdir?, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

0
427

İsmail Safa Kimdir?

İsmail Safa, çok ünlü yazar olan Peyami Safa’nın babasıdır. Tanzimat Edebiyatı ile Serveti Fünun dönemi arasında köprü vazifesi gören sanat anlayışı ile şiirler oluşturmuştur. Romantizm akımından etkilenmiştir. Yazmış olduğu şiirlerde duygu yönü ağır basmaktadır. Ölçü ve kafiyeye sıkı sıkıya bağlıdır. Eski şiir ve yeni şiir tartışmalarının arasında kalmamış, bu konulara girmemiş ve tartışmamıştır. Eski yeni farkını hiçbir zaman gözetmemiştir. Yazmış olduğu şiirler hem eski şiir akımını benimseyenler hem de yeni şiir akımını benimseyenler tarafından beğenilmiştir. Kendinin bu konu üzerinde taraf ve cephe almaması, halkın gözünde de beğeni ile karşılanmıştır.

Dönemin özelliklerine göre çok hisli bir yapısı ve mütevazı bir kişiliği bulunmaktadır. Padişah karşıtı olmasından dolayı 1900 yılında Sivas’a sürgün edilmiştir. 2. Abdülhamit’in yönetim politikalarını sürekli olarak eleştirmekte ve halkı da bu konuda uyarıcı şiirler yayımlamaktadır. Bu nedenle oldukça fazla sıkıntı çekmiştir. Bu sürgünde hayat şartlarından dolayı iki kızını kaybetmiştir. Bunların ardından ikinci eşinden olan İlhami Safa ve Peyami Safa dünyaya gelmiştir. Kızlarının acısını ve sıkıntısını diğer çocukları ile unutmaya çalışmıştır. Kızlarını kaybetme sebebi, sürgün hayatında yaşanan sefalet ve yaşanan sıkıntılar olarak kayda geçmiştir. İsmail Safa hayatı boyunca yenilikçi görüşleri ve yönetim anlayışındaki toplumsal aksaklıkları düzeltme umudu ile çalışmalar yapmış, toplumu da bu konuda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Bu nedenle padişah yanlıları tarafından tepki çekmiştir.

İsmail Safa Edebi Kişiliği

Vezin ve kafiyede eski şiire bağlı kalmış, anlayış, tema ve içerik konusunda da yeni şiire bağlı kalmıştır. Bu nedenle eski yeni arasında da köprü görevi üstlenmiştir. 2. Abdülhamit döneminin baskılarına katlanamamış ve bu duruma cephe alıp eleştirmiştir. Arkadaşları olan Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Hüseyin Siret gibi şairler ile sık sık 2. Abdülhamit karşıtı toplantılar düzenlemiştir. Yazmış olduğu Ey Halk Uyan isimli şiiri o dönemde oldukça yankı uyandırmıştır. Bu nedenle devlet tarafından ve padişah tarafından göz hapsinde tutulmuştur.

İsmail Safa’nın Eserleri

Şiir Türünde Yazmış Olduğu Eserler

  • Sünühat
  • Huz ma Safa
  • Madure- i Sevda
  • Mevlidi Pederi Ziyaret
  • Mensiyyat
  • Hissiyat (Bu eseri şairin ölümünden sonra yayımlanmıştır.)

Eleştiri Türünde Yazmış Olduğu Eserler

  • Mülahazat- ı Edebiye
  • Muhakemat-ı Edebiye

Çeviri Türünde Yazmış Olduğu Eser

Vehametli Sevdalar – Gonzales’ten çevirmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here