İbrahim Şinasi Kimdir?

0
457

İbrahim Şinasi’nin Hayatı

İbrahim Şinasi kimdir?, 5 Ağustos 1826’da İstanbul’da doğdu. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmet Ağa, 1829’da Osmanlı-Rus Savaşında şehit olunca, annesi tarafından yakınlarının yardımıyla büyütüldü.

Şinasi, ilköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi’nde ve Fevziye Okulu’nda tamamlayıp Tophane Müşiriyeti Mektubî Kalemi’ne kâtip adayı olarak girdi. Kalemde görevli memurlardan İbrahim Efendi’den Arapça ve Farsça ve aynı kalemde görevli eski adı Chateauneuf olan Reşat Bey’den Fransızca dersi aldı. Görevindeki çalışkanlığı ve başarısı nedeniyle, önce memurluk sonra hulefalık derecesine yükseltildi. Bilgisini artırması için 1849’da devlet tarafından Paris’e gönderildi.

Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını sürdürdü. Doğu kültürleri araştırmacısı De Sacy ailesi ile dostluk kurdu, Ernest Renan’la tanıştı, Lamartine’in toplantılarını izledi. Yine doğu kültürleri araştırmacısı Pavet de Courteille’nin çalışmalarına yardım etti. 1851’de Société Asiatique’e üye seçildi. Paris’te ki boş vakitlerini, Büyük Türk Lügatını hazırlamakla geçirdiği söylenmektedir. 1854’te İstanbul’a döndü. Bir süre Tophane Kalemi’nde çalıştı. Meclis-i Maarif üyeliğine atandı.. Şinasi, 1871 yılında eşinden ayrılarak çocuğu ile yalnız yaşamanın verdiği acıya dayanamayarak vefat ettiği bilinmektedir

İbrahim Şinasi İstanbul’da doğan Türk gazeteci, şair, tiyatro yazarı ve düşünürdür. Bu çok yönlü sanatçımız, parça parça gelen ve hedefleri sınırlı olan yenilikleri belirli bir yönde toplayarak hamleye en muhtaç olduğumuz şekilde topluma döndürmüştür.

İbrahim Şinasi’nin Eserleri

  • Durub-ı emsai-i Osmaniye
  • Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar I, II, III
  • Tercüme-i Manzume
  • Müntehebat-ı Eş’ar
  • Şair Evlenmesi

Şair Evlenmesi: Geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşıyan eser sade bir dille kaleme alınmıştır. Batılı anlamda yazılan ilk Türk tiyatrosudur (1860). Töre komedisi olan eser görücü usulüyle evliliğin hatalarını işler. İki perde olması düşünülen eserin sadece tek perdesi yayınlanmış ve 1908’de Selanik’te oynatılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here