Düşünceyi Geliştirme Yolları Konu Anlatımı Kısaca
Düşünceyi Geliştirme Yolları Konu Anlatımı

Yazıda okuyucunun ilgisini çekmek ve canlı tutmak amacıyla bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler kullanıldığında okuyucu yazıyı okumaya devam edecek ve yazar anlatmak istediğini okuyucuya ulaştırabilecektir. Kullanılan bu yöntemlere düşünceyi geliştirme yolları adı verilmektedir. Bu yöntemler ile anlatılmak istenen konu daha anlaşılır hale getirilir ve okuyucunun etkilenmesi sağlanır. Düşünceyi geliştirme yolları temel anlatım biçimleri olan tartışma, açıklama, betimleme ve öykülemelerin her birinde kullanılabilmektedir.

Tanımlama

Yazıda anlatılmak istenen varlık ya da kavramın önceden tanımının yapılarak okuyucunun daha iyi kavraması amacıyla kullanılır. Yazıda sorulacak bu nedir sorusunun cevabının bulunması amacını taşımaktadır. Tanımlama yapılarak anlatılan şeyin okuyucunun gözünde canlandırması amaçlanmaktadır.

Karşılaştırma

Anlatılan konu içinde birden fazla varlık ya da düşünce olması halinde karşılaştırma yapılmaktadır. Bu şekilde iki kavramın ortak yönleri ya da farklı yönleri ortaya koyulur ve okuyucunun bu konuda bilgi sahibi olması sağlanır. Bu yöntem genellikle açıklayıcı ve tartışma amaçlı olarak kullanılan yazım türlerinde kullanılmaktadır. Karşılaştırma yaparak okuyucunun konu hakkında kendi yargılarını kullanarak bir sonuç çıkartması da mümkün olmaktadır.

Örneklendirme

Okuyucu için anlatılan düşüncenin anlaşılır olması ve somut bir hale gelmesi için kullanılan düşünceyi geliştirme yöntemidir. Örneklendirmenin kullanılma amacı düşüncenin akılda kalmasını sağlamaktır. Bunun için konuyla ilgili örnekler verildiği gibi konuyu daha ilgi çekecek olaylar ve fıkralar ile anlatım zenginleştirilir. Anlatılan olay, fıkra ve verilen örneklerden sonra da varılan yargı ile okuyucu ikna edilerek inandırılır. Örneklendirme yazının hemen başından başlayabildiği gibi anlatım içinde düşüncenin okuyucunun zihninde pekiştirilmesi için yazının içinde de kullanılabilmektedir.

Tanık Gösterme

Yazar savunduğu fikrin doğru olduğu konusunda okuyucusunu ikna etmek için aynı konuda daha önce görüş belirtmiş olan ünlü kişilerin konuşmalarından alıntılar yapar ve onu tanık gösterir. Bir yazıda ünlü kişinin isminin kullanılması tanık gösterme olarak kabul edilmez. Onun daha önce aynı konuda yazdığı yazılar ve konuşmalarından alıntılar yapılması gerekmektedir. Tanık gösterme ünlü kişilerin toplum üzerinde etkisinden yararlanma amacını taşımaktadır. Ünlü ve tanınmış kişilerin fikirleri toplular tarafından genelde kabul görmektedir.

Sayısal Verilerden Yararlanma

Yazar okuyucuyu etkilemek ve ilgisini çekmek amacıyla o konu hakkında yapılmış anketleri, grafikleri ve sayısal verileri kullanabilir. Tarihi olaylar anlatılırken de tarihin o dönemine ait sayısal verilerden yararlanmak okuyucuların ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Sayısal verilerin kullanılması yazının inandırıcılığını arttırmaktadır. Bu nedenle de çok fazla kullanıldığı görülmektedir.

Benzetme

Yazar okuyucunun ilgisini çekmek ve anlatılan kavramın daha iyi anlaşılması için onu başka bir varlığa benzeterek anlatabilmektedir. Başka bir varlığın özellikleri kullanılarak anlatılmak istenen varlığın okuyucunun zihninde canlanması sağlanmaktadır. Bu şekilde yazar basit bir olayı daha ilgi çekici olarak anlatabilmekte ve ilgi çekmeyi başarmaktadır.

Yazımızı Yararlı Buldunuz Mu?

Yazımızı değerlendirmek için yıldızlara tıklayın!

Bizleri değerlendirdiğiniz için teşekkürler. Artık Hayal Değil !

Bizi sosyal medyadan takip ederek.

Paylaşımlarımızdan Haberdar Olabilirsiniz.

Yazı yararlı bulduğun gibi değerlendir.

Bizde bu yazıyı geliştirelim!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here