Kimdir

Merhaba, Şu anda Kimdir isimli kategori sayfamızdasınız. Bu sayfamızda Padişahlar, Bilim adamları, Siyasetçiler ve Din adamları hakkında yazılmış biyografi yazıları yer almaktadır.

Abdülmecid Kimdir

Sultan Abdülmecid Kimdir?, Hayatı ve Kişiliği

Sultan Abdülmecid Kimdir? Abdülmecid Kimdir, 1823 yılında Sultan II. Mahmud ile Bezm-i alem Valide Sultan'ın oğlu olarak İstanbul da dünyaya geldi. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim görüp Fransız dilini öğrendi. 1839 yılının temmuz...
Mehmet Rauf Kimdir? Mehmet Rauf’un Hayatı ve Eserleri

Mehmet Rauf Kimdir? Mehmet Rauf’un Hayatı ve Eserleri

Mehmet Rauf Kimdir? Mehmet Rauf, 1875 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini hem mahalle mektebinde hem de Askeri Rüştiye'de yapmıştır. Bahriye Mektebi’ni bitirerek deniz subayı olmuştur. 1908 yılında bahriyeden ayrılmıştır. Çeşitli subaylık görevlerinde...
Farabinin Hayatı ve Eserleri

Farabi Kimdir? Farabi’nin Hayatı ve Eserleri

Farabi Kimdir? Farabi, 870 yılında Türkistan'ın Seyhun ve Aris nehirlerinin birleştiği yer olan (Otrar) yakınlarındaki küçük bir köy olan Vasic'te doğmuştur. Asıl ismi Ebu Nasır Muhammed İbn el Farah el-Farabi'dir. Ailesi aslen...
2. Murad Kimdir

II. Murad’ın Hayatı, 2. Murad Kimdir?

II. Murad’ın Hayatı Koca lakabıyla da anılan II. Murad Osmanlı hanedanının altıncı padişahıdır. Osmanlı'nın Fetret devrinin ikinci yılında yani 1404 yılında babası Çelebi Mehmed'in egemen olduğu Amasya da doğdu. Kaynaklar da annesi...
İsmail Safa

İsmail Safa Kimdir?, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İsmail Safa Kimdir? İsmail Safa, çok ünlü yazar olan Peyami Safa’nın babasıdır. Tanzimat Edebiyatı ile Serveti Fünun dönemi arasında köprü vazifesi gören sanat anlayışı ile şiirler oluşturmuştur. Romantizm akımından etkilenmiştir. Yazmış olduğu...
Hüseyin Siret Özsever

Hüseyin Siret Özsever Kimdir?, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hüseyin Siret Özsever Kimdir? Hüseyin Siret’in gerçek adı Hamdullah’tır. 1872 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mülkiye Mektebi’ni bitirmiştir. Siyasi olaya karışması sonucunda Adıyaman’a sürgüne gönderilir. Ardından Paris’e kaçarak Jön Türklere katılmıştır. 1920 yılında ülkemize...
Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir? Hüseyin Cahit Yalçın, 1875 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Gazeteci ve yazar kimliğinin yanında siyasetçi kimliği de bulunmaktadır. Aynı zamanda çevirmenlik de yapmıştır. İstanbullu bir ailenin çocuğudur. Fakat babasının bulunduğu...
Faik Ali Ozansoy

Faik Ali Ozansoy Kimdir?, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Faik Ali Ozansoy Kimdir? Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif’in küçük kardeşidir. Eserlerinde Abdülhak Hamit Tarhan’ı taklit etmiştir. Bu nedenle edebiyatımızda “İkinci Hamit” olarak bilinmektedir. Abisi Namık Kemal’den etkilenmiş ve onun eserlerinin izinden...
Ali Ekrem Bolayır Edebi Kişiliğİ

Ali Ekrem Bolayır Kimdir?, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ali Ekrem Bolayır Kimdir? Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal’in oğludur. Vasiyet isimli şiiri ile Türk ve Yunan Savaşı’nı konu edinmiştir ve toplumda büyük yankı uyandırmıştır. 1867 yılında İstanbul’da doğmuştur. Rodos Adası ve Sakız...
Sultan Abdülazizin Hayatı

Sultan Abdülaziz Kimdir?, Sultan Abdülaziz Hayatı ve Kişiliği

Bu makalemizde otuz ikinci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz hakkında bilgiler verdik. Sultan Abdülaziz Kimdir, Sultan Abdülaziz hakkında bilinmeyenler, Sultan Abdülaziz dönemi ıslahatları ve Sultan Abdülaziz hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden...

Biyografi

Sedasyon Saç Ekimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Sedasyon Saç Ekimi Nedir? Nasıl Yapılır? Sedasyon saç ekimi, ağrı eşiği düşük olan kişiler, iğne korkusu yaşayan kişiler, kaygı bozukluğu yaşayan kişilerde hastayı sakinleştirerek saç...

Son Yazılar