V. Mehmed Reşad’ın Hayatı, V. Mehmed Reşad Kimdir?

0
504

V. Mehmed Reşad’ın Hayatı

1844 yılında Sultan  Abdülmecid ile Gülcemal Kadınefendi’nin oğlu olarak İstanbul da doğdu. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim aldı. Yüksek din ve fen dersleri gördü aynı zaman da Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Veliaht olduğu dönem de gözetim altında tutuldu. 27 Nisan 1909 da ağabeyi Sultan II. Abdülhamid hal edilince veliaht olarak 65 yaşındayken tahta çıkmıştı. Osmanlı padişahları içinde yaş olarak en geç tahta çıkan padişah olmuştur.

Bazı kaynaklar da asıl ismi Reşad olmasına rağmen Hareket ordusunun İstanbul’a girişi Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesine benzetilmek istendiğinde kendisine Mehmed isminin sonradan verildiği yazmaktadır. Tahta çıktıktan sonra kendisinden önceki padişahların mezarını ziyaret etmiş fakat dedelerinden III. Mehmed’in mezarını ziyaret etmemiş ve ben bebek katili bir adamın mezarını ziyaret etmek istemiyorum demiştir.

Çünkü III. Mehmed tahta çıktığında 19 kardeşini idam ettirmişti ve bunların çoğu daha çok küçüktü. Bu olaydan sadece halk değil hanedan da müteessir olmuş ve bunu tasvip etmemiştir. Sultan Reşad Yıldız Sarayında oturmak istemediği için Dolmabahçe Sarayına yerleşmişti. 1910 yılında Arnavutlukta çıkan isyanı bastırmak için harbiye Nazırı Memduh Şevket Paşayı vazifelendirdi. Aynı yıl içinde Arnavutluk isyanı bastırıldı.

Sultan Reşad’ın Kişiliği

Sultan Reşad şehzadeliğinde iyi bir eğitim almış fakat veliaht olduğu dönem de gözetim altında tutulduğundan devlet işlerinde tecrübesiz kalmıştır. Bunun yanında çok dindar bir kişiliği vardı. Boş zamanlarında bol bol kitap okurdu.

V. Mehmed Reşad Dönemi Olayları

Babı Ali Baskını (1913)

1913 yılı başlarında Binbaşı Enver ve Yakub Cemil Babı Ali de yapılmakta olan Bakanlar Kurulu toplantısını basarak Harbiye Nazırını öldürdü.Muhalefet gazeteler kapatıldı. Bahriye ve Harbiye Nazırları tutuklandı. Hürriyet ve İtilaf Fırkasının mensupları yurt dışına kaçtı. Bu olayla birlikte devletin yönetimi tamamen İttihat ve Terakki Fırkasının eline geçti.

Sultan Reşad’ın Ölümü

Sultan Reşad 1918 yılı temmuz ayında kalp yetmezliğinden vefat etmiş cenazesi Mimar Kemaleddin’e yaptırdığı Sultan Reşad Türbesine defnedilmiştir.

Sultan Reşad’ın Eşleri Halim Selim bir kişiliği vardı

 • Kam-res kadınefendi
 • Mihr-engiz Kadınefendi
 • Naz-perver Kadınefendi
 • Dürr-i Aden Kadınefendi
 • Dil-firib Kadınefendi

Sultan Reşad’ın Çocukları

 • Şehzade Ömer Hilmi Efendi
 • Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi
 • Şehzade Mehmed Necmettin Efendi
 • Refia Sultan

KAYNAKÇA

 • İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Kronolojisi 4. cilt
 • İsmail Hami Danişmend, 31 Mart Vak’ası
 • Rehber Ansiklopedisi 14. cilt
 • Talha Uğurluel, Osmanlının Şifreleri
 • Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here