I. Murad’ın Hayatı

0
365

I. Murad Kimdir?

Osmanlı Hanedanının 3. padişahıdır. Babası Orhan Gazi annesi ise Nilüfer Hatundur. Babasından devleti teşkilatı gelişmiş bir biçimde devralmış babasının getirdiği teşkilatçılık anlayışını geliştirerek devam ettirmiştir. Tahta çıkış tarihi tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bazı tarihçiler 1360 yılında tahta çıktığını söylerken bazıları da 1362 yılını vermiştir.   1389 yılında Kosova Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehid edilmiştir.

I. Murad’ın Kişiliği

I. Murad Hüdavendigar din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tebaasından olan herkese eşit ve adil davranmıştır. Bir karar vermeden önce mutlaka tecrübeli beylerin görüşünü alarak hareket ederdi.Azim, irade ve ciddiyet sahibi olmasıyla tanınırdı.Kendi düşüncesine aykırı olan hususları da dinler makul gördüğünü kabul ederdi. Tebaanın sıkıntı, şikayet ve dileklerine de önem verirdi.Hukuk, idare ve mali alanda yaptığı çalışmalarla devletin teşkilat kanadını oldukça güçlendirmiştir. Fethettiği yerlerde imar faaliyetlerine de önem veren I. Murad fethettiği yerlere de çok sayıda hayır eseri yaptırmayı da ihmal etmemiştir. Murad Hüdavendigar aynı zaman da az ve öz konuşan,avcılığa meraklı, cengaver bir hükümdar olması hasebiyle tebaanın gönlünde yer edinmiş mümtaz bir şahsiyettir. Katıldığı savaşlar da savaştan önce ordusuna verdiği ateşli morallerden dönemin tarih kaynaklarında sıkça bahsedilmektedir.

I. Murad’ın Eşleri

 1. Gülçiçek Hatun –
 2. Tamara Hatun – (Bulgar Kralı’nın kızıdır.)
 3. Paşa Melek Hatun – (Kızıl Murad Bey’in kızıdır.)
 4. Fûl-Dâne Hâtûn -(Candaroğulları’ndan bir beyin kızıdır.)

Murat Hüdavendigar’ın yaptığı bu evliliklerin çoğu siyasi çıkarlar sebebiyledir. Maksat arkasında bir güç bulundurmaktır.

I. Murad’ın Çocukları

 • Yıldırım Bayezid
 • Yahşi Bey
 • Yakup Çelebi
 • Savcı Bey
 • Şehzade İbrahim
 • Nefise Melek Hatun
 • Sultan Hatun

I. Murad Devrinin Önemi

I. Murad Osmanlı padişahları içinde ilk kez sultan unvanını kullanan hükümdardır. Bu dönemde devlet kurumsallaşma konusunda iyi bir ilerleme kat etmiştir. I. Murad Yeniçeri Ocağını kurarak Osmanlı’nın bel kemiği olan bir askeri sınıf meydana getirmiştir. Osmanlı tarihindeki ilk şehzade isyanı da I. Murad devrinde meydana gelmiştir.

I. Murad’ın Hayatı İle İlgili Video


Kaynakça:

 • Osman Gazi’den Vahidüddin Han’a Osmanlı Tarihi 1 Çamlıca Yayınları
 • Wikizero

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here